Przezyjmyto.pl

Wsparcie dla pacjenta i jego rodziny​

Wsparcie dla pacjenta i jego rodziny O tym, na jakie wsparcie socjalne w trakcie choroby onkologicznej może liczyć pacjent i jego rodzina mówi Monika Szawłowska, pracownik socjalny z Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Choroba onkologiczna może spowodować często ograniczoną w czasie niepełnosprawność. Warto postarać się wtedy o orzeczenie o niepełnosprawności – jest ono przepustką […]

Pacjent z rakiem prostaty to najczęściej pacjent z wielochorobowością​

Pacjent z rakiem prostaty to najczęściej pacjent z wielochorobowością Znacząca część pacjentów z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego choruje na trzy i więcej choroby współistniejące związane z układem sercowo-naczyniowym. Ponadto w tej grupie chorych nierzadkie są także choroby zwyrodnieniowe stawów i reumatyczne, cukrzyca, POChP, choroby zapalne jelit i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Leczenie pacjentów o tak złożonym profilu klinicznym powinno być więc maksymalnie […]

Zmiany w podejściu do oligoprogresji

Zmiany w podejściu do oligoprogresji i wielochorobowości Postęp medycyny daje nam coraz szersze możliwości le- czenia chorych na nowotwory. Znaczące zmiany zaszły w postępowaniu terapeutycznym, gdy dochodzi do pro- gresji, a współchorobowość (w tym – współwystępowanie innych nowotworów) nie jest i nie powinno być czynni- kiem uniemożliwiającym leczenie przeciwnowotworowe u każdego chorego.  Nowe metody leczenia […]